Chọn màu chính xác?

Độ chính xác của màu sơn

Màu sơn hiển thị trên màn hình máy tính,màn hình điên thoại có sự khác biệt so với màu sơn thực tế. Westoxpaint khuyên bạn chỉ định màu trên quạt màu được hỗ trợ bởi nhân viên Westoxpaint . Hoặc đăt mua lon mẫu màu 0.5 lit để thử màu trước khi thi công đại trà.

Độ chính xác màu sắc

– Màu sơn trong các lon sơn cùng mã màu, cùng loại sơn là Đồng Nhất. Hoàn toàn không có sự khác biệt.

– Màu sơn thực tế và màu trên các thẻ màu in bằng giấy có sự khác biệt nhỏ do kỹ thuật in và sự khác biệt trên chất liệu nền.

– Màu hiển thị trên màn hình điện thoại, máy tính có sự khác biệt so với màu sơn thực tế do chế độ cài cài đặt của mỗi thiết bị không giống nhau. Do vậy, Westox Paint khuyên khách hàng chỉ định màu sơn trên các quạt màu, thẻ màu do các nhân viên DVKH của Westox Paint cung cấp.

– Để đảm bảo khách hàng tìm chính xác màu mình muốn, Westox Paint sẵn sàng cung cấp mẫu màu, mẫu sơn hoặc thử màu ngay tại công trình.

Liên hệ